.

.


Το σύνθημα μας !!!


ΑΥΡΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


Αύρα είναι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, που περιβάλλει τον άνθρωπο και κάθε πηγή και μορφή ζωής.
Είναι ένα ενεργειακό πεδίο ακτινοβολίας, που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και ανταλλάσσει πληροφορίες με αυτό.
Είναι σημαντικό να είναι ισχυρή η αύρα, γιατί λειτουργεί σαν ενεργειακή ασπίδα στα εξωτερικά αρνητικά φορτία αλλά και σαν αγγελιοφόρος των πρώτων μηνυμάτων ενεργειακής δυσλειτουργίας του ανθρώπου.
Είναι κατά κάποιο τρόπο η αποτύπωση της ισορροπίας της πνευματικής και της φυσικής του υπόστασης.
Η αύρα μεταλλάσσεται σε θετική ή αρνητική ανάλογα με τις επιλογές του ανθρώπου, τις καταστάσεις που βιώνει σε πνευματικό και φυσικό επίπεδο και τις επιρροές που δέχεται από το περιβάλλον του.
Φωτογραφήθηκε πρώτη φορά το 1949 με την μέθοδο του Kirlian. 


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου