.

.


Το σύνθημα μας !!!


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Ενεργειακές συνεδρίες στην ουσία είναι η εφαρμογή τεχνικών, που πηγάζουν από την αρχαία ελληνική και ανατολική φιλοσοφία. 
Πρόκειται για ένα συνδυασμό τεχνικών, που κύριο άξονα έχουν την Σωκρατική και την Πλατωνική φιλοσοφία ιδεών και οντοτήτων και την φιλοσοφία των γιόγκις της ανατολής. 
Η αρχαία φιλοσοφία, αποτελεί πηγή γνώσης, έμπνευσης, μύησης, ισορροπίας και θεραπείας. 
Είναι σημαντικό πνευματικό εργαλείο βοήθειας και δύναμης. 
Εργαλείο εναρμόνισης της ζωτικής ενέργειας και δύναμης του ανθρώπου, με αυτή του συνόλου της φύσης και του σύμπαντος.
Στην ελληνική φιλοσοφία η ζωτική ενέργεια και η δύναμη εκφράζονται μέσα από την έννοια πνεύμα. 
Στην ανατολική φιλοσοφία μέσα από την έννοια πράνα, που έχει σανσκριτική ρίζα (Ινδία), μέσα από την έννοια τσι (Κίνα) και μέσα από την έννοια κι (Ιαπωνία). 

Οι ενεργειακές συνεδρίες βοηθούν στον καθαρισμό της αύρας του ανθρώπου και ενισχύουν την θωράκιση της, ώστε να λειτουργεί σαν ενεργειακή ασπίδα προστασίας στις εξωτερικές αρνητικές παρεμβάσεις.
Βοηθούν στον καθαρισμό της ενέργειας του ανθρώπου, από αρνητικά φορτία και μπλοκαρίσματα, είτε αυτά απορροφήθηκαν από το περιβάλλον του, είτε δημιουργήθηκαν από κάποιες δύσκολες καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, είτε από νοοτροπίες και βιώματα που τον ακολουθούν από το παρελθόν του και τον βαραίνουν ενεργειακά.
Ταυτόχρονα τον τροφοδοτούν με θετική ενέργεια, ενισχύοντας έτσι τους προσωπικούς του θεραπευτικούς μηχανισμούς, που υπάρχουν στο νου και στο σώμα του.
Βοηθούν στην αρμονική σχέση ανάμεσα στην πνευματική και φυσική υπόσταση του ανθρώπου, στην ισορροπία συναισθημάτων και λογικής και στην θετική οπτική του Εαυτού του και της Ζωής.
Ενισχύουν την πνευματική δύναμη του ανθρώπου, την άντληση και αντίληψη των αρχέτυπων γνώσεων και πληροφοριών, που βρίσκονται στο υποσυνείδητο του και στο συλλογικό υποσυνείδητο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου